/ Aktualności

rev 4.0 03.07.2020
II nabór wniosków o grant rozstrzygnięty
II nabór wniosków o grant rozstrzygnięty

Rada Naukowa Projektu REV 4.0 podjęła decyzję ws przyznania grantów z funduszu grantowego w projekcie „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” realizowanego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

rev 4.0 05.06.2020
Zakończył się II nabór wniosków w ramach konkursu grantowego REV4.0
Zakończył się II nabór wniosków w ramach konkursu grantowego REV4.0

Blisko 50 osób odpowiedziało na zaproszenie do udziału w II konkursie grantowym w projekcie REV 4.0. W ramach naboru złożono łącznie 29 wniosków, z czego 16 z nich stanowi prace zespołowe, a 13 złożono jako wnioski indywidualne.

rev 4.0 01.06.2020
Kolejne publikacje w portalu wiedzy
Kolejne publikacje w portalu wiedzy

Na stronie REV4.0 opublikowane zostały kolejne artykuły przygotowane przez członków zespołów badawczych pracujących w ramach projektu.

/ O projekcie

Niebagatelną rolę w procesie rozpoznawania i pojmowania mechanizmów oraz skutków czwartej rewolucji przemysłowej odgrywają nauki ekonomiczne. Wyzwania teoretyczne i aplikacyjne ogniskują się wokół wpływu, jaki rewolucja 4.0 wywiera na przedsiębiorstwa, rynek pracy i mechanizmy koordynacyjne.

/ Nadchodzące wydarzenia

Zakończenie II naboru wniosków w ramach funduszu grantowego

27/05/20

Zakończenie II naboru wniosków w ramach funduszu grantowego

/ Portal wiedzy

To zintegrowana platforma wiedzy, która będzie łączyła repozytorium tekstów publikowanych w otwartym dostępie, working papers, materiałów badawczych oraz tekstów popularnonaukowych, wyjaśniających kwestie związane ze społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami rewolucji 4.0.

logo MNiSW
logo UEK
logo smap

/ Kontakt

BIURO PROJEKTU

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, p. 24, 31-510 Kraków
T: (+48) 12 293 75 83
E: biurorid@uek.krakow.pl

Godziny pracy Biura Projektu:
poniedziałek – piątek 7:30-15:00

PROMOCJA

Promocja oraz upowszechnienie wyników projektu:

Izabela Wiśniewska
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16 | pok. 22
E: izabela.wisniewska@uek.krakow.pl | T: (+48) 12 293 75 64