/ Aktualności

rev 4.0 09.03.2020
Seminarium dot. metod  szacowania ryzyka informatycznego
Seminarium dot. metod szacowania ryzyka informatycznego

W dniu 6 marca 2020 w godzinach 9:00 -17:00 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium pt. „Metody szacowania ryzyka IT” organizowane wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (w ramach projektu RID) oraz Stowarzyszenie audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych – ISACA Katowice.

rev 4.0 15.01.2020
„Uczenie się przez patrzenie” –  zmniejszenie zużycia energii na przykładzie południowej Francji
„Uczenie się przez patrzenie” – zmniejszenie zużycia energii na przykładzie południowej Francji

Każdy potrzebuje informacji zwrotnej na temat swoich działań, a zwłaszcza w kontekście wniosków wpływających na zmianę zachowania. Tutaj szczególnego znaczenia nabiera energia, w tym energia elektryczna. Gościem grudniowego seminarium była prof. Nathalie Lazaric, szefowa European Association for Evolutionary Political Economy.

rev 4.0 21.12.2019
Wizyta Kierownika Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej US w Krakowie
Wizyta Kierownika Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej US w Krakowie

W ramach tegorocznych seminariów projektu REV4.0, odbyło się także spotkanie zatytułowane „Rola związków zawodowych na rynku pracy w Polsce na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego”. Gościem wydarzenia był Pan Tomasz Sekuła ­– Kierownik Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej Urzędu Statystycznego w Krakowie

/ O projekcie

Niebagatelną rolę w procesie rozpoznawania i pojmowania mechanizmów oraz skutków czwartej rewolucji przemysłowej odgrywają nauki ekonomiczne. Wyzwania teoretyczne i aplikacyjne ogniskują się wokół wpływu, jaki rewolucja 4.0 wywiera na przedsiębiorstwa, rynek pracy i mechanizmy koordynacyjne.

/ Nadchodzące wydarzenia

Seminarium: prof. AGH dr hab. Joanna Kulczycka SEMINARIUM PRZEŁOŻONE

21/04/20

Seminarium: prof. AGH dr hab. Joanna Kulczycka SEMINARIUM PRZEŁOŻONE

/ Portal wiedzy

To zintegrowana platforma wiedzy, która będzie łączyła repozytorium tekstów publikowanych w otwartym dostępie, working papers, materiałów badawczych oraz tekstów popularnonaukowych, wyjaśniających kwestie związane ze społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami rewolucji 4.0.

logo MNiSW
logo UEK
logo smap

/ Kontakt

BIURO PROJEKTU

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, p. 24, 31-510 Kraków
T: (+48) 12 293 75 83
E: biurorid@uek.krakow.pl

Godziny pracy Biura Projektu:
poniedziałek – piątek 7:30-15:00