/ Aktualności

rev 4.0 13.07.2021
Współpraca międzynarodowa w ramach programu grantowego REV4.0
Współpraca międzynarodowa w ramach programu grantowego REV4.0

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Marka Szaruckiego podjął współpracę z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina.

rev 4.0 09.07.2021
Najciekawsze publikacje REV 4.0 – CZERWIEC 2021
Najciekawsze publikacje REV 4.0 – CZERWIEC 2021

W czerwcu opublikowaliśmy kolejne artykuły naukowe dotyczące społeczno-gospodarczych konsekwencji wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej

rev 4.0 05.07.2021
Visual coaching jako narzędzie identyfikacji talentów
Visual coaching jako narzędzie identyfikacji talentów

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach problemu węzłowego 2.2 Zasoby rozwojowe nowej gospodarki, którego liderem naukowym jest dr Małgorzata Kosała.

/ O projekcie

Niebagatelną rolę w procesie rozpoznawania i pojmowania mechanizmów oraz skutków czwartej rewolucji przemysłowej odgrywają nauki ekonomiczne. Wyzwania teoretyczne i aplikacyjne ogniskują się wokół wpływu, jaki rewolucja 4.0 wywiera na przedsiębiorstwa, rynek pracy i mechanizmy koordynacyjne.

/ Nadchodzące wydarzenia

Seminarium: Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw

15/06/21

Seminarium: Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw

/ Portal wiedzy

To zintegrowana platforma wiedzy, która będzie łączyła repozytorium tekstów publikowanych w otwartym dostępie, working papers, materiałów badawczych oraz tekstów popularnonaukowych, wyjaśniających kwestie związane ze społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami rewolucji 4.0.

logo MNiSW
logo UEK
logo smap

/ Kontakt

BIURO PROJEKTU

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, p. 24, 31-510 Kraków
T: (12) 293 75 83
E: biurorid@uek.krakow.pl

Godziny pracy Biura Projektu:
poniedziałek – piątek 7:30-15:00

PROMOCJA ORAZ UPOWSZECHNIANIE

Izabela Wiśniewska
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16 | pok. 22
E: izabela.wisniewska@uek.krakow.pl
T: (12) 293 75 64 | K: (+48) 570 171 551