prof. Tomasz Żylicz

+ prof. Tomasz Żylicz

Recenzent problemu

Polityka regulacyjna

Recenzent problemu węzłowego 3.3 Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych

Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Studia ekonomiczne ukończone w 1974 r. oraz matematyczne ukończone w 1977 r. (obydwa na UW). Od 1974 r. zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. W 1978/1979 ukończył dodatkowe studia ekonomiczne i matematyczne na Uniwersytecie Wisconsin w Madison, USA.

Działalność dodatkowa

W 1988/89 pracował w Instytucie Nauk Behawioralnych na Uniwersytecie Colorado w Boulder, USA (Fulbright Visiting Fellow). W latach 1992/93 profesor wizytujący w Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie. W latach 1989-91 – korzystając z urlopu na UW – pracował w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Jako Dyrektor Departamentu Ekonomicznego był odpowiedzialny m.in. za budżet państwa przeznaczany na ochronę środowiska, jak również za przygotowanie reformy polityki ekologicznej.

W 1993 r. otrzymał nagrodę „Pew Scholar Award in Conservation and the Environment”. Wykorzystał towarzyszący jej grant na stworzenie Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na UW, którym kierował w latach 1993-2008.

Publikacje

Autor licznych artykułów i książek z obszaru ekonomii i ekologii.