Media

Zajmujemy się rewolucją w ekonomii przez wartości, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych i ekonomicznych implikacji postępującej rewolucji przemysłowej. Naszą misją jest diagnoza wyzwań teoretycznych i aplikacyjnych jakie rewolucja 4.0 wywiera na przedsiębiorstwa, rynek pracy i mechanizmy koordynacyjne.

W realizację projektu “Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” zaangażowani są naukowy, eksperci oraz specjaliści wszystkich dziedzin nauk. 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, p. 24, 31-510 Kraków
T: (12) 293 75 83
E: biurorid@uek.krakow.pl

Godziny pracy Biura Projektu:
poniedziałek – piątek 7:30-15:00


Osoba odpowiedzialna za promocję oraz upowszechnienie wyników projektu:

Wojciech Sypek
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16 | pok. 22
E: sypekw@uek.krakow.pl
T: 12 293 75 67 | K: +48 537 637 807