Panel Recenzentów

W celu zachowania najwyższych standardów metodologicznych i merytorycznych powołany został Panel Recenzentów ściśle współpracujący z Radą Naukową Projektu.

W skład panelu recenzentów wchodzi 9 uznanych polskich badaczy, których kompetencje i dorobek odpowiadają problematyce objętej analizą w ramach problemów węzłowych.

Przedmiotem recenzji dokonywanej przez członków panelu recenzentów będą:

  1. założenia metodologiczne badań realizowanych w obszarach węzłowych;
  2. raporty z badań prowadzonych w obszarach węzłowych;
  3. monografie stanowiące zwieńczenie badań realizowanych w obszarach węzłowych.

Skład osobowy

prof. UEP dr hab. Barbara Będowska-Sójka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
prof. dr hab. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
prof. EMAG, dr. inż. Artur Kozłowski z Instytutu Badawczego Technik Innowacyjnych EMAG,
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
prof. dr hab. Andrzej Sławiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
prof. dr hab. Tomasz Żylicz z Uniwersytetu Warszawskiego.