prof. Zenon Foltynowicz

+ prof. Zenon Foltynowicz

Recenzent problemu

Zarządzanie produktem

Recenzent problemu węzłowego 1.4 Zarządzanie produktem

Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. nauk chemicznych, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W latach 1999-2005 prodziekan oraz 2005-2012 dziekan Wydziału Towaroznawstwa UEP w Poznaniu. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą. Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju, ekologii produktów i przemysłowej, gospodarce odpadami, recyklingu tworzyw sztucznych, nowych materiałach dla opakowalnictwa.

Badania i publikacje

Jego dorobek obejmuje ponad 60 publikacji w czasopismach posiadających Impact Factor (Lista A), ponad 120 z Listy B oraz rozdziały w monografiach, wygłosił ok. 180 komunikatów konferencyjnych.

Efektem innowacyjnych badań są 33 patenty polskie i 5 międzynarodowych. Wypromował trzynaścioro doktorów i ponad 160 magistrów.

Wykazy dorobku są dostępne na stronach:

Projekty

Był głównym wykonawcą w dwóch programach międzynarodowych (LIFE+ i Eureka) . Kierował dwoma projektami krajowymi, efektem Projektu SpinTech jest Spółka celowa UEP. Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych jako postdok a ostatnio (2012) uczestniczył w programie „Innovation and Enterpreneurship”  w Stanford University (Stanford Center for Professional Development) w ramach programu „Top500 Innovators”, wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem szeregu towarzystw naukowych (m.in. PTT, PTCh, IGWT, SETAC) i 6 komitetów naukowych czasopism, m.in. Sustainability.

Funkcje

W ramach Komisji Europejskiej: w latach 2009-2013 członek Strategic Advisory Board Programu Ramowego CIP (Competitiveness and Innovation Program) oraz od 2012 expert for ETV (Environmental Technology Verification) Technical Groups. Członek oddziału poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk. Wyrazem jego pozycji międzynarodowej jest członkostwo, jako członek zagraniczny, we włoskiej ASN Committee – pięcioosobowej komisji prowadzącej procedury naukowe Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), w drugiej instancji w zakresie Competition Sector: 13/B5 – Commodity Science.

https://www.researchgate.net/profile/Zenon_Foltynowicz2

https://orcid.org/0000-0002-3425-4768