Monografia: Innovation Orientation in Business Services. Scope, Scale and Measurement

Monografia: Innovation Orientation in Business Services. Scope, Scale and Measurement

Aktualności
Nakładem wydawnictwa Edward Elgar ukazała się monografia pt. “Innovation Orientation in Business Services. Scope, Scale and Measurement” autorstwa dr. hab. Krzysztofa Borodako, prof. UEK, dr hab. Jadwigi Berbeki, prof. UEK oraz dr. Michała Rudnickiego z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja przedstawia pogłębione rozważania teoretyczne, na których oparta jest propozycja autorskiego modelu pomiaru orientacji innowacyjnej (DIOM - Dimensions of Innovation Orientation Measurement) w przedsiębiorstwach usług biznesowych. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, przy czym pierwszy przedstawia czytelnikowi istotę usług…
Czytaj więcej
Czy VR zrewolucjonizuje nasze życie? U progu metaversum – podsumowanie seminarium

Czy VR zrewolucjonizuje nasze życie? U progu metaversum – podsumowanie seminarium

Aktualności
W dniu 12.04.2022 r. o godz. 17:00 odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Czy VR zrewolucjonizuje nasze życie? U progu metaversum organizowane w ramach PW 3.3 Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych. Celem seminarium było przedstawienie potencjału technologii Virtual Reality i Augmented Reality, które w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej mają coraz większe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawione zostały nowe możliwości wykorzystania technologii VR i AR w inicjatywach społecznych, w inicjatywach kulturalnych oraz możliwości wykorzystania technologii VR i AR…
Czytaj więcej
Seminarium: Czy VR zrewolucjonizuje nasze życie? U progu metaversum

Seminarium: Czy VR zrewolucjonizuje nasze życie? U progu metaversum

Aktualności
Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym nt. Czy VR zrewolucjonizuje nasze życie? U progu metaversum organizowanym w ramach PW 3.3 Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych. Głównym prelegentem seminarium jest dr hab. Jowita Guja, prof. AGH, kulturoznawczymi i filozofka, badaczka wyobraźni futurystycznej i duchowości pozareligijnej; współzałożycielka i kierowniczka Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab na Wydziale Humanistycznym AGH, które bada i wykorzystuje społeczno-kulturowy potencjał technologii Virtual Reality i Augmented Reality. Gośćmi seminarium będą również pracownicy naukowo-dydaktyczni Narodowego Uniwersytetu…
Czytaj więcej
Innovative forms of investment in human capital

Innovative forms of investment in human capital

Aktualności
31 marca 2022 roku odbyło się seminarium pt. Innovative forms of investment in human capital organizowane w ramach problemu węzłowego 2.1 Nowe relacje przemysłowe. Gościem spotkania był prof. dr. Borislav Marušić, College of Applied Sciences "Lavoslav Ružička" in Vukovar (Chorwacja). Seminarium objęło szeroki zakres tematów związanych z doskonaleniem ogólnych kompetencji zawodowych studentów w zakresie finansów osobistych, w tym podstawy wiedzy o finansach i inwestowaniu, wpływ inflacji na aktywa finansowe, standardy dotyczące skutecznego inwestowania, typowe błędy inwestycyjne oraz kwestie związane z…
Czytaj więcej
Seminarium: Ludzie i algorytmy: awersja czy upodobanie?

Seminarium: Ludzie i algorytmy: awersja czy upodobanie?

Aktualności
Algorytmy wspomagają podejmowania decyzji konsumenckich, finansowych, medycznych, menedżerskich a nawet prawnych czy dotyczących relacji interpersonalnych. Ich obecność w naszym życiu będzie, w sposób nieunikniony, coraz silniej zaznaczana. Jednak skłonność ludzi do polegania na algorytmach jest zjawiskiem dość złożonym. Z jednej bowiem strony obserwujemy awersję do algorytmów (algorithm aversion), definiowaną jako skłonność ludzi do preferowania rad/ przewidywań pochodzących od ludzi nad rady/ przewidywania będące wynikiem statystycznych algorytmów. Z drugiej strony obserwujemy skłonność przeciwną – poleganie bardziej na przewidywaniach powstałych w oparciu…
Czytaj więcej
Monografia: Agile Project Management and Complexity. A Reappraisal

Monografia: Agile Project Management and Complexity. A Reappraisal

Aktualności
Nakładem Wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia „Agile Project Management and Complexity. A Reappraisal" autorstwa prof. UEK, dr. hab. Czesława Mesjasza, dr Katarzyny Bartusik, dr. Tomasza Małkusa oraz dr. Mariusza Sołtysika. Niniejsza monografia badawcza przedstawia interdyscyplinarne badanie wpływu i aktualnego stanu zastosowań koncepcji związanych ze złożonością na wczesnych etapach rozwoju Agile Project Management (APM). Wyniki służą jako wstęp do odkrywania głębszych relacji między ideami związanymi ze złożonością a APM w przyszłości. Książka powstała w ramach zespołu problemu węzłowego 1.1 Złożoność zarządzania…
Czytaj więcej
Seminarium: Inteligentne miasto i współdzielenie. O wyzwaniach dla miast przyszłości

Seminarium: Inteligentne miasto i współdzielenie. O wyzwaniach dla miast przyszłości

Aktualności
Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym nt. „Inteligentne miasto i współdzielenie. O wyzwaniach dla miast przyszłości” organizowanym w ramach PW 3.3 Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych. Głównym prelegentem seminarium będzie dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH, koordynator badań społecznych w ramach projektu KlastER. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: urban studies, obszaru na styku nauki-technologii i społeczeństwa (STS). Realizował badania m.in. w Fundacji Bauhausu w Dessau i na Fulbrighta City University of New York (CUNY)- stypendium Fulbrighta. Zajmował się m.in.…
Czytaj więcej
Kompertencje 4.0 w kontekście realizacji projektów w programie Erasmus+

Kompertencje 4.0 w kontekście realizacji projektów w programie Erasmus+

Aktualności
W dniu 8 lutego 2022 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium pt. „Kompetencje 4.0 jako czynniki ułatwiające realizację projektów w programie Erasmus+, zarządzanie nimi i ich trwałość w czasach pandemii COVID-19”. Głównym prelegentem był dr Paweł Poszytek - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. W trakcie swojego wystąpienia skupił się na prezentacji wyników badań dotyczących wpływu pandemii na koordynację projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Prelegent bazując na…
Czytaj więcej
Seminarium: Knowledge Production Regimes

Seminarium: Knowledge Production Regimes

Aktualności
Już 10 lutego zapraszamy na seminarium REV4.0: Knowledge Production Regimes. Seminarium organizowane jest we współpracy z Forum Myśli Instytucjonalnej. Prelegentami będą prof. Terance Kealey i prof. Martin Ricketts z University of Buckingham, UK, którzy rozwiną argumentację przedstawioną w tekście Modelling Science as a Contribution Good. Koreferentem będzie Jan J. Zygmuntowski z Akademii Leona Koźmińskiego. Seminarium rozpocznie się o godz. 13:00 i transmitowane będzie online za pośrednictwem platformy konferencyjnej Zoom. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Pełna treść artykułu Modelling science…
Czytaj więcej
Seminarium: Kompetencje 4.0 jako czynniki ułatwiające realizację projektów w programie Erasmus+

Seminarium: Kompetencje 4.0 jako czynniki ułatwiające realizację projektów w programie Erasmus+

Aktualności
8 lutego 2022 roku o godzinie 11:30 odbędzie się pierwsze tegoroczne seminarium REV4.0. Tym razem spotkanie poświęcone będzie roli kompetencji 4.0 w realizacji projektów w programie Erasmus+. Spotkanie trasmitowane będzie online. Czas pandemii Covid-19 to poligon doświadczalny, który weryfikuje, w jakim stopniu współczesne relacyjne i sieciowe paradygmaty w zarządzaniu sprawdzają się w praktyce. Paradygmat relacyjny i sieciowy oraz wynikające z niego zarządzanie strategiczne zakłada, że we współczesnych, trudno przewidywalnych warunkach społeczno-gospodarczo-politycznych przewagę konkurencyjną i efektywność w działaniu można uzyskać na…
Czytaj więcej