prof. Wojciech Cellary

Recenzent problemu węzłowego 2.2 Zasoby rozwojowe nowej gospodarki

Informatyk, Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W trakcie swojej kariery zawodowej pracował na dziewięciu uczelniach, 3 w kraju i 6 za granicą, we Francji i Włoszech.

Zainteresowania

Jego zainteresowania badawcze obejmują aktualnie m.in. e-biznes i przemysł 4.0. Jest (współ)autorem 10 książek i ponad 150 artykułów naukowych oraz wielu artykułów publicystycznych.

Organizator ponad 50 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Lider blisko 100 krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Konsultant wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej.