prof. Bogusław Fiedor

Recenzent problemu węzłowego 3.3
Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych

Prof. dr hab. w Katedrze Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz mikroekonomii.

Nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w latach 2005–2012 rektor tejże uczelni.

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.