prof. Barbara Będowska-Sójka

Recenzent problemu węzłowego 1.2 Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej (poprzednio Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej), w Katedrze Ekonometrii.

Publikacje

Autorka monografii zatytułowanej „Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych: analiza danych śróddziennych”, jak również licznych artykułów naukowych. Publikowała dotąd w Emerging Markets Review, Finance Research Letters, Journal of Financial Stability, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Systems, Emerging Markets Finance and Trade, Finance a uver Czech Journal of Economics and Finance, Eastern European Economics, Bank i Kredyt czy Dynamic Econometric Models.

link do RG: https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Bedowska-Sojka

ORCID: 0000-0001-5193-8304

Działalność dodatkowa

Pełni funkcje recenzenta w czasopismach takich jak: Finance Research Letters, North American Journal of Economics and Finance, Sustainability, Journal of Forecasting, Annals of Operation Research, Studies in Economics and Finance (Outstanding Reviewer w Emerald Literati Awards, 2019), Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Applied Economics, Bank i Kredyt, Dynamic Econometric Models.

Ponadto pełniła kilkukrotnie funkcję eksperta w konkursach NCN, była ekspertem Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę MNiSW, a także pełniła funkcje sekretarza w Naukowej Radzie Statystycznej GUS.

Zainteresowania badawcze

Główne obszary zainteresowań badawczych to: mikrostruktura rynków finansowych, ekonometria finansowa, modelowanie zmienności i płynności.

Kierownik lub wykonawca grantów badawczych:

  1. Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego, 2018-2021, NCN OPUS, 2017/25/B/HS4/01546 (kierownik)
  2. Innowacje technologiczne w branży finansowej w świetle czwartej rewolucji przemysłowej, Regionalna Inicjatywa Doskonałości, MNiSW, 2019-2022, 004/RID/2018/19 (wykonawca).
  3. Wpływ informacji na proces kształtowania cen instrumentów finansowych na podstawie danych o wysokiej częstotliwości, 2010-2013, KBN, N N111 34603 (kierownik)
  4. Dynamika zmienności i zależności warunkowych na polskim rynku finansowym i analiza specyfiki, modelowanie i prognozowanie, 2007-2010, KBN N N111 1256 3 (wykonawca)