Bitcoin

Bitcoin
Bitcoin – ponadnarodowa cyfrowa kryptowalutą – jest niezwykłym fenomenem naszych czasów, prawdziwym czarnym łabędziem rynków finansowych, którego nikt nie przewidział. Wartość bitcoina od zera doszła do 60 tys. dolarów, by aktualnie spaść do ok. 31 tys. Ponieważ liczba bitcoinów jest ograniczona do 21 milionów, to przy tej cenie ich sumaryczna wartość wynosi około 650 miliardów dolarów. To mniej więcej 6…

Autor

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Recenzent problemu węzłowego 2.1 Nowe relacje przemysłowe

Czy sformułowanie problemu decyzyjnego wpływa na plany emerytalne?

<strong>Czy sformułowanie problemu decyzyjnego wpływa na plany emerytalne?</strong>
O wpływie efektu ramowania na wiek emerytalny Efekt ramownia (framing effect) jest dobrze rozpoznanym i udowodnionym empirycznie przez ekonomistów behawioralnych błędem poznawczym (cognitive bias). Polega on na wpływie, jaki na wybory decydentów ma sposób prezentacji sytuacji decyzyjnej. Z reguły ludzie mają tendencję do unikania ryzyka, gdy przedstawiana jest pozytywna rama (positive frame) (tj. rama akcentująca korzyści) oraz mają skłonność do…

Autor

dr Tomasz Jedynak

dr Tomasz Jedynak

Członek zespołu problemu węzłowego 3.3 Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych. Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Rynki finansowe w dobie nowych wyzwań społeczno-ekonomicznych

Rynki finansowe w dobie nowych wyzwań społeczno-ekonomicznych
Globalizujący i cyfryzujący się świat stawia rynki finansowe przed nowymi wyzwaniami. W dobie rosnących dysproporcji płacowo-majątkowych oraz niepewności związanymi z kolejnymi falami rewolucji przemysłowych odpowiedzialność jaka stoi przed instytucjami finansowymi jest szczególnie ważna. W wielu obszarach poszerza się niepewność nazwana przez Keynesa strefą zmroku. Nie ulega wątpliwości, że instytucje finansowe i giełda przyczyniły się do zwiększenia wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w…

Autor

dr Maciej Jagódka

dr Maciej Jagódka

Członek zespołu problemu węzłowego 1.3 Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych. Katedra Rynków Finansowych.

Artyści

Artyści
Uczestniczyłem niedawno zdalnie w dużej, bardzo ciekawej konferencji Open Eyes Economy Summit zorganizowanej w Krakowie, ale o ambicjach globalnych. Jej twarzą jest profesor Jerzy Hausner. Na konferencji są obecne trzy główne środowiska: akademickie, gospodarcze i kulturowe. Obecność kultury w kontekście gospodarczym jest jednym z elementów wyróżniających tę konferencję. Brałem udział sesji, w której dyskutowano problemy współczesnych artystów, zwłaszcza w sytuacji…

Autor

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Recenzent problemu węzłowego 2.1 Nowe relacje przemysłowe

Kompetencje w czasie rewolucji 4.0 i 5.0

Kompetencje w czasie rewolucji 4.0 i 5.0
Główne zmiany przemysłowe w całej historii były spowodowane klęskami żywiołowymi lub ogniskami zakaźnymi - choroby zagrażające bezpieczeństwu zdrowia publicznego. Pandemia COVID-19 przyśpieszyła postęp technologiczny, wypromowała rozwój Przemysłu 4.0, prowadząc do piątej rewolucji przemysłowej (Społeczeństwo 5.0). [1] Doświadczamy współcześnie najintensywniejszego wyścigu technologicznego w  historii ludzkości. Jego polem są najogólniej mówiąc technologie cyfrowe. Sektor ten obejmuje zagadnienia takie, jak m.in.: robotyzacja, komputery kwantowe,…

Autor

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Członek zespołu problemu węzłowego 2.2. Zasoby rozwojowe nowej gospodarki. Katedra Rozwoju Organizacji

Trzy pytania o wpływ rewolucji cyfrowej na administrację publiczną

Trzy pytania o wpływ rewolucji cyfrowej na administrację publiczną
Rewolucja cyfrowa wpływa na sposób kreowania i wdrażania polityki publicznej, w tym na funkcjonowanie administracji. Oczywiście to zdaniem jest truizmem, warto jednak uzmysłowić sobie w praktyce skalę zmian, których doświadczyliśmy w ostatnich latach w obszarze świadczenia usług publicznych. W ciągu mijającego roku przez internet udało mi się m.in.: zgłosić urodzenie dziecka i nadać mu imię,złożyć wnioski o świadczenie rodzicielskie (potoczne…

Autor

dr Marcin Kędzierski

dr Marcin Kędzierski

Członek zespołu problemu węzłowego 3.2 Metody zarządzania działaniami zbiorowymi

Roboty na rynku pracy – za mało optymizmu?

Roboty na rynku pracy – za mało optymizmu?
Aleksandra Przegalińska, jedna z najbardziej umiędzynarodowionych polskich badaczek w obszarze sztucznej inteligencji, zwróciła uwagę w wydanym w zeszłym roku wywiadzie-rzece pt. „Sztuczna inteligencja – Nieludzka, arcyludzka” (2020), że jesteśmy do pewnego stopnia zakładnikami pesymistycznych wizji dotyczących rozwoju tej gałęzi nauki. Źródłem tych wizji jest popkultura, która od dekad zalewa nas obrazami robotów przejmujących władzę nad światem, „osobliwości”, która doprowadzi do…

Autor

Marek Oramus

Marek Oramus

Członek zespołu problemu PW 3.2 Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi

„Cash is king!” Oh, really…

„Cash is king!” Oh, really…
Udział płatności bezgotówkowych w transakcjach ogółem stale rośnie zarówno w Polsce jak i w większości krajów na świecie. Według danych NBP 15 lat temu udział płatności bezgotówkowych stanowiły zaledwie 2% wszystkich transakcji detalicznych podczas gdy w 2018 roku udział ten wzrósł do 43%. W 2018 roku blisko 2/3 transakcji bezgotówkowych przeprowadzono za pomocą kart płatniczych. Wzrost liczby przeprowadzanych transakcji związany…

Autor

dr Maciej Bolisęga

dr Maciej Bolisęga

Członek zespołu problemu węzłowego 1.3 Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych.

Crowdfunding czyli nowe trendy na rynkach finansowych

Crowdfunding czyli nowe trendy na rynkach finansowych
W marcu 2019r. Wisła Kraków SA dokonując emisji akcji zwykłych imiennych w ramach kampanii crowdfundingowej pozyskała 4mln. złotych w zaledwie 24 godziny. W sumie udziały w klubie nabyło ponad 9 tysięcy akcjonariuszy [1]. Czym jest crowdfunding? Pojęcie crowdfunding wywodzi się z języka angielskiego i powstało z połączenia słów crowd - tłum i funding - finansowanie. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele…

Autor

prof. UEK dr hab. Andrzej Zyguła

prof. UEK dr hab. Andrzej Zyguła

Członek zespołu problemu węzłowego 1.3 Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych.

Cyfrowy bliźniak

Cyfrowy bliźniak
Ku mojemu ogromnemu zdumieniu okazało się, że mam bliźniaka. Nieee, to nie tak, że moja śp. mama urodziła jeszcze jednego syna i mi nie powiedziała. Mam bliźniaka cyfrowego. Wszyscy czytelnicy też mają, albo będą mieć. Ale zacznijmy od początku. W inteligentnej fabryce działającej zgodnie z zasadą Przemysłu 4.0 każde urządzenie – od prostych sterowników po roboty przemysłowe – ma swój…

Autor

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Recenzent problemu węzłowego 2.1 Nowe relacje przemysłowe